Activiteiten

Meer info over de activiteiten vind je onderaan deze pagina. Scrol naar beneden.


ACTIVITEITEN 2020 /2021 worden verplaatst naar latere data wegens corona

Kristallen en Chakra's workshop        Dinsdag 10 november van 19u30 tot 22u             € 25

Klankschalen workshop                       Maandag 16 november van 19u30 tot 21u              € 15

Connecting with your Body Elemental & Nature Spirits  

Dinsdag 24 november van 19u tot 22u                                                                               € 30

Sacred Soul Drawing                            Woensdag 18 november 14u tot 18u                     € 44

Stemvorken workshop                         Dinsdag 1 december van 19u30 tot 21u                € 15

Light-Life Tools workshop                    Woensdag 2 december van 19u30 tot 22u          € 25

Yule licht feest: elementalsongs aan het vuur   zondag 20 december van 19u tot 22u     € 25

Connecting with your Body Elemental & Nature Spirits

Weekendworkshop vrijdag 9, zaterdag 10, zondag 11 april 2021                                        €195

Vierdaagse intensive vrijdag 30 en zaterdag 31 juli, zondag 1 en maandag 2 augustus 2021.    € 249 + excl maaltijden en verblijf - meer info volgt

Gezien de corona maatregelen zijn we verplicht een mondmasker te dragen als de afstand van 1,5m niet kan gegarandeerd worden. Er zijn beperkte plaatsen beschikbaar voor de workshops zodat we voldoende afstand kunnen garanderen.

Deelname is bevestigd na inschrijving via mail en na betaling van het bedrag op rekeningnummer BE12 9795 9912 9292 met vermelding van de workshop, je naam en gsm nummer of email


Kristallen en Chakra's Workshop

Dinsdag 10 november van 19u30 tot 22u  € 25

Indien je ooit een plek waar veel kristallen aanwezig zijn, bent binnengestapt, dan zal je vast gemerkt hebben dat de energie daar heel anders is ... rustgevend, vredig, aardend.

Alsof we binnenin geraakt worden en even tot stilte komen. Hun unieke schoonheid, prachtige kleuren en vormen trekken ons vaak van nature aan.

Tijdens deze introductie kristallen en chakra workshop, maken we contact met het wezen van de kristallen.  We zien hoe kristallen zijn ontstaan, hoe ze werken, aangewend en gezuiverd kunnen worden. We ervaren hoe ze onze chakra's kunnen beïnvloeden en hoe ze ons hierdoor helpen om zowel ons fysieke lichaam, alsook ons mentale en emotionele zijn ondersteunen. 

In de nieuwe tijd, waarin we zijn binnengestapt, gaan kristallen een heel belangrijke rol spelen.  Zowel bij het verhogen van de trilling van de aarde, alsook van je eigen bewustzijn.  De Nature Spirits gaan ook steeds meer doorheen kristallen werken.

Meld je aan


Kom tot je innerlijke stilte met klankschalen

Maandag 16 november van 19u30 tot 21u € 15

Klankschalen staan gekend om hun schoonheid en harmonie. De vibratie die ze uitbrengen neemt je dan ook helemaal mee in een harmonisch veld. Dit zeer toegankelijke instrument is ideaal om tot een meditatieve staat te komen. Een rustpunt voor lichaam en geest.

 In Azie worden klankschalen van oudsher gebruikt om je bewustzijn te verruimen en je trilling te verhogen. Ze begeleiden je naar pure vrede en innerlijke schoonheid.

Tijdens deze avond leer je hoe je een klankschaal moet bespelen en welke meerwaarde ze kunnen hebben op jouw leven. We doen hierbij een meditatie om je helemaal goed in je vel te voelen.

Deelname is bevestigd na inschrijving via mail en na betaling van 15 euro op rekeningnummer BE68 3770 2497 7234 met vermelding van de workshop, je naam en gsm nummer of email


Connecting with your Body Elemental & Nature Spirits

Dinsdag 24 november van 19u tot 22u € 30

In je lichaam gebeuren massa's processen waar je geest of denken zich niet mee bezighoudt. Denken we maar aan je bloed dat stroomt, je hart dat klopt, de zuurstof die naar al jouw organen gaat. 

Achter deze processen, die wij als vanzelfsprekend vinden, schuilt echter een zeer intelligent wezen binnenin jou, namelijk je lichaamsbewustzijn of body elemental.  Terwijl je geest meer staat voor je mannelijke deel, je denken, staat je lichaamsbewustzijn, je voelen meer voor je vrouwelijke aspect. 

Vele mensen voelen dat er iets ontbreekt in hun leven, een diepe connectie, een verbinding met de natuur, liefde.... ze voelen een sterk gemis binnenin.  Vaak trachten we deze leegte op te vullen met materiële spullen of verwachten we van onze partner of omgeving dat zij dit doen.

Wat je eigenlijk voelt, is een de afscheiding tussen je eigen geest en lichaamsbewustzijn. Tussen je eigen mannelijke en vrouwelijke bewustzijnslagen.

Door terug een bewuste relatie op te bouwen met je body elemental, je natuurwezensdeel maak je terug verbinding met de liefde van de Godin. Een liefde waar de meeste van ons van gedisconnecteerd zijn, maar waar we onbewust sterk naar verlangen. Zo kan je kelk in je hart terug volstromen met de Gouden Liefde en daar heb je niemand anders voor nodig dan jezelf.

Tijdens deze introductie workshop gaan we terug bewust in verbinding met ons eigen body elemental, gelijktijdig ontdekken we hoe ons body elemental functioneert en hoe het verbonden is met de natuur en de nature spirits. Meld je aan


Sacred Soul Drawing 

 Woensdag 18 november 14u tot 18u € 44

Wat is souldrawing?

Souldrawing is tekenen vanuit je essentie, vertrekkend van wie we zijn in ons hart, uit ons hoofd. Het laten ontstaan, geheel op gevoel, zonder nadenken. Van niets" iets" gaan maken.

We zijn opgebouwd uit Heilige Geometrie en alles staat in een juiste verhouding tot elkaar. In de natuur zie je dit ook terug, denk maar aan de varens of aan de schelpen.

We starten vanuit een cirkel, die staat voor leegte, vanwaar we zijn ontstaan en waar we naar terug zullen keren. Of startend met een vierkant, wat we zijn hier op aarde, vierkant staat voor de 4 elementen, water, aarde, lucht en vuur.

Het heeft een rustgevend effect, een soort van meditatie, een stilte waar je in terecht komt, één met jezelf en je tekening.

Je hoeft geen kunstenaar te zijn en je hoeft het ook niet alleen te doen.

Voelen is het nieuwe weten. We tunen in op onze eigen energie en kijken, wat daaruit mag en kan ontstaan.

Ik ben er om vragen te beantwoorden en vastzittende emoties kunnen transformeren.

 • Voor wie is souldrawing?

Souldrawing is voor iedereen die graag meer te weten wil komen over zichzelf!

We zijn allemaal onderweg, en we ondersteunen elkaar. Het is een proces wat we samen aangaan, en je gaat net zo diep dan je zelf wil!

 • Wat moet je meebrengen?

Ik zorg voor het papier en tekengerief.

Er wordt thee en een koekje voorzien.

Je hoeft alleen jezelf mee te brengen, en een gezonde dosis plezier.


 • Wat haal je eruit?

Door deel te nemen aan deze workshop, ga je jezelf op een andere, energetische laag leren kennen, kan je eventuele blokkades transformeren, ga je naar huis met een prachtige tekening uit je essentie verwezenlijkt.  Misschien heb je een leuke, ontspannende namiddag gehad en wie weet, heb je éénsgezinde mensen ontmoet.

Je krijgt een verslag over hetgeen jij op papier hebt gezet.

Er is een opening gemaakt, om aan de slag te gaan met Sacred Soul Guidance indien je dit nodig acht.

Wij " zijn" heilige geometrie en eens je dit beleeft, belichaamt, ervaart en het wordt visueel gemaakt door een tekening! Kijk je nooit meer op dezelfde manier naar jezelf en ook niet naar je medemens.

Lieve groet, Mira


Stemvorken workshop 

 Dinsdag 1 december van 19u30 tot 21u € 15

We verkennen de werking van stemvorken op het lichaam. Stemvorken creëren een sterke trilling die tot diep in het lichaam doordringt, zo kan er terug meer doorstroming komen in je spieren, pezen, botweefsel, organen, ...

We maken hierbij gebruik van frequenties die goed zijn voor het verhogen van je bewustzijn alsook voor jouw verbinding met het harmonisch veld van de aarde.

Deze zeer doeltreffende, innovatieve methode wordt wereldwijd en met groot succes toegepast om herstel van het lichaam te bevorderen alsook pijn te verminderen. Zo ontstaat er meer balans, doorstroming en vitaliteit.

In deze workshop leer de de werking en verschillen tussen stemvorken kennen, hoe ze te gebruiken alsook wat het effect kan zijn op jouw welzijn.

Deelname is bevestigd na inschrijving via mail en na betaling van 15 euro op rekeningnummer BE68 3770 2497 7234 met vermelding van de workshop, je naam en gsm nummer of email


Light-Life Tools workshop 

Woensdag 2 december van 19u30 tot 22u € 25

Light-Life-technologie gebruikt Heilige geometrie uit de oudheid en kwantumfysica om harmonische energievelden op te wekken.

Door jezelf en/of je omgeving bloot te stellen aan tools die deze harmonische frequenties uitzenden, kan verstoring verbeterd of opgeheven worden.

Denken we hierbij aan elektrosmog, chemtrails, wifi, straling, lucht- en watervervuiling, droogtes, stormen, allergieën maar ook belastende, pijnlijke of negatieve energieën in jezelf of van anderen. De Light-Life tools zijn reeds jaren bekend in Amerika en talrijke getuigenissen bewijzen de krachtige werking ervan. Help jezelf, je omgeving en de aarde om naar een energieke en vitalere frequentie te evolueren.

Tijdens deze introductie workshop kom je alles te weten over hoe de Light-Life tools werken en hoe deze een krachtige positieve impact op zowel je fysieke, mentale en energetische lichaam kunnen hebben.  Deze tools zijn ook ideaal voor therapeuten en coachen, aangezien ze snellere en intensere resultaten boeken.  Als je werkelijk een verschil wil maken in je directe omgeving wat betreft het milieu (fysiek, energetisch) dan wil je zeker meer weten over de harmonizers.  Dit zijn werkelijk scheppingstools en hebben bijzondere resultaten bij droogtes, stormen, burenruzies, gsm masten, blaffende honden en meer.

We gaan ook voelen hoe de tools op je inwerken en hoe je ze kan gebruiken om meer in harmonie te leven.

Aangezien de resultaten voor mij persoonlijk zo verbluffend zijn, besliste ik om distributeur te worden hier in België. Binnenkort is mijn website af en kan je ze ook online bestellen.  In afwachting daarvan schenk ik mijn klanten 5% korting bij telefonische bestellingen en heb je geen last van douanekosten en hoge transportkosten.  Je kan al op Light Life Technnology  een kijkje nemen.  Lees zeker ook de blog.


Connecting to your Body Elemental & Nature Spirits - 9, 10, 11 april 2021

Er waren tijden dat je geest en je lichaamsbewustzijn (body elemental) nauw samenwerkten. In deze periodes werd "De Godin" als het vrouwelijke deel van God erkend en gevierd. We leefden eeuwenlang in harmonie met Moeder natuur en de elementalen (wezens die de natuur onderhouden in het etherische veld).

Het Vissentijdperk was gericht op de ontwikkeling van de Geest, de spirit. Het lichaamsbewustzijn of de behoeften of verlangens van ons lichaam werden vaak als zondig, slecht en onbelangrijk beschouwd.


Dit veroorzaakte een loskoppeling van onze geest en ons lichaam. Door deze disconnectie verloren we onze verbinding met de natuur, Moeder Aarde, de Natuur Spirits en de wijsheid en de magie van de Godin.

Wat ontdek je tijdens deze weekend workshop?

Tijdens deze workshop ontdek je hoe jij terug verbinding kan maken met je eigen "Body Elemental" en van daaruit met de Nature Spirits (de wereld  van de Godin). Het is alsof je de sleutel wordt aangereikt van een wereld vol magie, wijsheid, vreugde, passie en liefde die we vergeten waren, maar waar we allemaal onbewust naar op zoek zijn.


Wat is een body elemental?

Opdat je (versluierde) geest ervaringen kan opdoen in de dimensie van de aarde heeft het een lichaam nodig. Jouw lichaam wordt opgebouwd door een bewustzijn = het body elemental.

Je body elemental bouwt elk leven opnieuw jouw lichaam op, dat bestaat uit de elementen aarde, water, lucht, vuur en ether. Alles wat je ooit ervaren hebt, elke emotie, elke pijn, elke vorm van geluk, slaat het op in het celgeheugen. Elk leven opnieuw worden de nieuwe ervaringen verweven in het celgeheugen van je lichaam.

Door terug contact te maken met je body elemental, wat een bewust wezen is (ze noemen het ook wel eens je aardewezen of cristallijne wezen) krijg je toegang tot een wijsheid van onschatbare waarde.

Jouw body elemental weet immers exact wat je nodig hebt om je gelukkig te voelen, hoe je karmische lessen kan leren en wat je lichaam nodig heeft om gezond te zijn. Je spreekt als het ware je eigen lichaamswijsheid aan. Omdat we eeuwenlang vergeten waren dat we een body elemental hebben, dienen we de relatie met dit bewustzijn terug op te bouwen, zodat er terug wederzijds vertrouwen en samenwerking kan ontstaan. Een vernieuwde samenwerking tussen jouw geest en jouw lichaamswezen.

Connecting again

In deze weekendworkshop bouw je opnieuw een relatie op met je "Body Elemental". We ontdekken ook hoe we terug een levenskrachtige connectie ontwikkelen met de Nature Spirits en de elementalen. En hoe je kan samenwerken met de Heilige Elementen : Water, Aarde, Vuur, Lucht, Ether. We exploreren ook hoe jouw eigen helingsproces en die van Moeder Aarde kunnen samengaan.

We gaan met verschillende speelse technieken aan de slag, denken we hierbij aan:

 • Body elemental yoga
 • Adem en stem om het lichaam wakker te maken
 • Soultherapie en meditatie
 • Viering via zang, dans, klank tijdens een vuurceremonie
 • Soundhealing

Onderwerpen die we aanhalen:

 • Wat is je lichaamselementwezen of body elemental
 • Hoe contact maken met je body elemental
 • Hoe contact maken met de elementen, elementalen, nature spirits, de magie
 • Hoe je lichaam en geest helen in samenwerking met je body elemental, elementalen en nature spirits
 • Voeding, levenskracht en elementalen
 • Op welke manier ondersteunt jouw eigen helingsproces Moeder aarde en omgekeerd

Begeleid door Sandra Beerten (www.vitavert.be) en Geert Kumpen (www.soundandsilence.be)


Praktisch

Aankomst vrijdag 9 april 2021 tussen 18u30 en 19u
Vertrek zondag 11 april om 17u

Het weekend vindt plaats in de Hulsbeekstraat 120, te 3450 Geetbets

Indien u met het openbaar vervoer wenst te komen, zoeken we samen naar een oplossing.

Bijdrage:

Workshop 195 euro vroegboekkorting bij reservering en betaling voor 31 januari 2021 + 50 euro voor vegetarische maaltijden. 

Betaling na 31 januari 2021: 235 euro + 50 euro voor vegetarische maaltijden

Je bent ingeschreven na betaling op rekeningnummer: BE04 9794 3114 8231 met vermelding Workshop en je naam


Voor onze innerlijke mens voorzien we lekkers en gezonds:

Ontbijt 2x

Middagmaal 2x

Avondmaal 1x

Tussendoor thee en versnaperingen


Overnachting:
Gratis overnachting kan bij ons

 • tent (zelf mee te brengen en te plaatsen op ons terrein)
 • in de yurt ( te delen met anderen)

Tegen betaling

 • indien je graag wat meer privacy wenst kan je een B&B boeken naast onze deur:

Bed & Bets

Hoeve Hulsbeek

Benodigdheden: losse kleding, buitenkledij aangepast aan het weer, slaapgerief.

Tent of yurt: matrasje, slaapzak.

Meer info of inschrijven